Jeg er spesialist i klinisk psykologi, og har lang og variert erfaring fra utredning og behandling i psykisk helsevern for voksne, og for barn og unge. Jeg har også omfattende erfaring fra psykologisk rådgivning og veiledning til ulike yrkesgrupper i f.t. utfordringer i deres arbeidssituasjon

Jeg har videreutdanning innen individuell psykodynamisk psykoterapi, kroppsorientert psykoterapi, traumebehandling og gruppeterapi.

Jeg er tilknyttet Spir Helse A.S.


Ved psykiske vansker, livsutfordringer, angst, depresjoner,
sosial fobi, kriser, tap, omstillinger, etc. kan jeg være din samtalepartner og tilby:

Individuell behandling
Parsamtaler
Rådgivning og veiledning, individuelt eller i gruppe.

 

Terapiformen tilpasses dine behov og forutsetninger.