Jeg er spesialist i klinisk psykologi, og har lang og variert erfaring fra utredning og behandling i psykisk helsevern for voksne, og for barn og unge. Jeg har også omfattende erfaring fra psykologisk rådgivning og veiledning til ulike yrkesgrupper i f.t. utfordringer i deres arbeidssituasjon

Jeg har videreutdanning innen individuell psykodynamisk psykoterapi, kroppsorientert psykoterapi, traumebehandling og gruppeterapi.

Jeg er tilknyttet Spir Helse A.S.


Ved ulike livsutfordringer kan jeg være
din samtalepartner og tilby:

Individuell behandling
Parsamtaler
Rådgivning og veiledning, individuelt eller i gruppe.

 

Terapiformen tilpasses dine behov og forutsetninger.