Ramme:

Vi avtaler innledningsvis en ramme for arbeidet: Et ca timetall, når vi skal møtes, etc. 
Erfaringsvis trenger vi 1-2 timer til kartlegging og avklaring av behandlingsfokus.
Deretter vil det vanligvis være fornuftig å kalkulere med 5-15 timer i en kort tids psykoterapi. 
Ved omfattende utredninger og alvorlige psykiske lidelser bør  en kontakte fastlege og henvises til spesialisthelsetjenesten.

Økonomi:
Praksisen drives uten offentlige tilskudd. Klienter betaler vanligvis kostnadene selv.
Enkelte arbeidsgivere har ordninger gjennom bedriftshelsetjeneste eller yter direkte støtte til behandlingsutgifter, mange helseforsikringer dekker utgifter til psykolog.

Priser:

Time a 45 min: kr 1200,-
Time a 90 min: kr 1600,-
Serie på 8 timer: kr 8.500,- ved forskuddsbetaling.
Ved manglende fremmøte eller avlysning etter kl 10.00 samme dag betales kr 600,-

 

Hva gjør jeg i psykoterapi?

En viktig del av mitt arbeid er å lytte til deg og din historie: Hvem er du? Hva har brakt deg hit? Hva ønsker du å utvikle eller forandre?

  • Samtidig forsøker jeg å sortere i den informasjon du formidler: Hva er dine verdier, dine ressurser og belastninger? Hvordan forholder du deg til andre mennesker?

  • Jeg forsøker å stille noen oppklarende spørsmål og gi tilbake kommentarer og forståelse. Være i en utviklingsfremmende dialog med deg.

  • Iblant kan det være vanskelig å finne ord og formidle sin erfaring. Det kan da finnes andre innganger til din indre verden og din livserfaring: kroppens språk, bilder/tegninger, litteratur, etc.

  • Jeg forsøker å bidra til at avstengt erfaring kan åpnes for refleksjon i en trygg relasjon, at du får god kontakt med deg selv og dine følelser og et klarere bilde av din livssituasjon, dine behov og dine valgmuligheter.

 

Hva gjør du i psykoterapi?

  • Du forteller hvem du er og hva du ønsker i ditt møte med meg som psykolog.

  • Du forplikter deg på den behandlingsavtale som vi blir enige om.

  • Du legger frem ditt ”materiale”, dvs hendelser fra livshistorie og hverdagsliv som kan belyse de tema vi arbeider med.

  • Du forsøker å lytte til deg selv, tolerere både positive og ubehagelige følelser, stille deg åpen for endring og utvikling, og legge personlig innsats i vårt samarbeid.