Som spesialist i klinisk psykologi er jeg godkjent veileder for psykologer i spesialisering etter Norsk Psykologforenings spesialistreglement.

 

Med videreutdanning i gruppeterapi (diplomert gruppeanalytiker) ved Institutt for Gruppeanalyse og med erfaring som utøvende gruppeterapeut og som veileder av gruppeterapi  tilbyr jeg veiledning på gruppeprosesser i forskjellige slags grupper: arbeidsgrupper, arbeidsteam, terapeutiske grupper, m.v.

 

Jeg har omfattende erfaring fra veiledning av helsepersonell, sosialarbeidere og lærere i.f.t. arbeidsprosesser med utfordrende pasienter/klienter og elever og tilbyr psykologisk veiledning med sikte på å forstå samspillsmønstre, endre fastlåste situasjoner, bygge gode relasjoner og forhindre utbrenthet.

 

Henvendelse om veiledning til sigve.dagsland@gmail.com